Praktisch aan de slag met informatieveiligheid in uw organisatie

Er komt veel op u af wanneer u de verantwoordelijkheid krijgt voor het toezicht op de informatieveiligheid binnen uw organisatie. Veel trainingen zijn gericht op de juridische en technische kant van informatieveiligheid, maar in weinig trainingen wordt u praktisch begeleid in uw nieuwe rol als CISO, Chief Information and Security Officer. Terwijl er wel van u verwacht wordt om daadkrachtig op te treden en er ook naar u wordt gekeken om de rest van de organisatie hierin mee te krijgen.

De leergang informatieveiligheid in de praktijk is speciaal ontworpen om de vertaling te maken van de abstracte juridische en technische context naar concrete stappen in de praktijk. Op basis van zelf opgedane ‘lessons learned’ en in de praktijk bewezen best practices is dit opleidingsprogramma opgesteld. De verschillende docenten met wie u tijdens deze leergang in aanraking komt passen deze kennis en vaardigheden dagelijks toe in hun werkzaamheden als CISO, auditor en adviseur.

Programma
De opleiding bestaat uit acht bijeenkomsten die ingaan op de volgende onderwerpen:
1. Introductie leergang, iBewustzijn en verandering
2. Tour de horizon wet­- en regelgeving 2020
3. SMART Controls, hoe werkt het en wat kan je ermee
4. Privacy, PIA/BIA & Verwerkingsregister
5. Inbedding in de werkprocessen
6. PDCA in de lerende organisatie
7. Auditing: Voorbereiding en toetsing
8. Een blik in de toekomst, afsluiting leergang

Startdatum, locatie en kosten
De leergang start 10 en 11 oktober met twee aaneensluitende lesdagen met overnachting, zodat u ook uw medecursisten en de docenten goed leert kennen. Daarna vinden de bijeenkomsten wekelijks plaats. De kosten van de leergang bedragen € 3950,- (dit is inclusief alle kosten en BTW is niet verschuldigd).

Klik hier voor meer informatie en de link naar het inschrijfformulier.

Terug naar overzicht