Digitaal werken biedt de mogelijkheid om continu status en voortgang in beeld te hebben van alle processen in jouw organisatie.

Wil je verbeterd inzicht? We helpen je graag gegevens te combineren tot betekenisvolle indicatoren op alle gewenste aggregatieniveaus. Met heldere data is het beter geïnformeerde beslissingen nemen, zowel op de werkvloer als op managementniveau. Zo komt de datagedreven organisatie een stap dichterbij.

Als contentspecialist op het gebied van werkprocessen, hebben wij de werkprocessen voor gemeenten, het hoger onderwijs, waterschappen, veiligheidsregio’s, provincies, omgevingsdiensten en woningcorporaties in kaart gebracht in de vorm van een informatiebeheerplan (of documentair structuurplan). Dit product brengen we samen met Sdu op de markt onder de naam VIND-informatiemanagement. Met deze kennis helpen we je graag grip te houden en te krijgen op de eigen werkprocessen.

Heb je hulp nodig om grip te krijgen op jouw werkprocessen? Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden. We helpen je graag verder!

Wilt u weten op welke manier het model-DSP is uitgebreid met AVG-gerelateerde metadata?

Door het toevoegen van AVG-gerelateerde metadata neemt het model-DSP een groot deel van de inventarisatie van persoonsgegevens uit handen. In de whitepaper 'Het model-DSP als centraal verwerkingsregister' is per stap aangegeven op welke manier dit is opgenomen in het model-DSP.

Download de whitepaper

Door de toevoeging van de AVG metadata in het Model-DSP/i-Navigator is de bestaande werkprocesinventarisatie nog completer geworden en kunnen we als organisatie beter onderscheiden waar privacy gerelateerde gegevens zich bevinden

Ben Bilyj, coördinator informatiebeheer, gemeente Heemskerk