ENSIA ondersteuning

Ook dit jaar moet iedere gemeente verantwoording afleggen over de staat van informatieveiligheid door middel van de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). Dit is op basis van de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO).

Gaat u aan de slag met de ENSIA? Gebruik dan het Privacy en informatieveiligheid Framework (PIV) binnen de Recourse GRC-tool (Governance Risk Compliance). Daarin kunt u alle vragen voor de ENSIA eenvoudig uitzetten binnen de gemeente, bij de juiste personen. Het PIV framework bevat de BIO, DigiD, Suwinet, WOZ, BAG, BRO en BGT vragen.

Als u het PIV Framework gebruikt heeft u geen dubbel werk. De antwoorden uit het Framework kunt u direct en gemakkelijk exporteren naar de ENSIA-tool.

ENSIA service

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij uw ENSIA rapportage? VHIC kan de taken van de ENSIA-coördinator voor u overnemen. We kunnen voor u de vragen uitzetten, medewerkers ondersteunen bij het beantwoorden van de vragen, de voortgang voor u monitoren en/of de resultaten naar de ENSIA-tool exporteren.

Heeft u interesse in onze ENSIA-ondersteuning of wilt u meer weten over het PIV-Framework? Neem dan contact met ons op via 088-0535400 of info@VHIC.nl..

ENSIA is onderdeel van het PIV-Framework. De voordelen van het PIV Framework op een rij:

  • Eenvoudig de ENSIA-vragen uitzetten binnen de organisatie
  • Buiten de ENSIA ook direct inzicht in de BIO en andere relevante normenkaders
  • Antwoorden exporteren naar de ENSIA-tool
  • De voortgang monitoren en herinneringen sturen vanuit het ISMS
  • Verschillende (management)rapportages opstellen vanuit het ISMS
  • Verbeterplannen opstellen en beheren naar aanleiding van de ENSIA
  • Tussentijdse metingen doen en de resultaten gebruiken als input voor de ENSIA

Gepubliceerd in Sited 197.

Terug naar overzicht