Bewaartermijn niet toegekend bezwaar omgevingsvergunning met aangepaste motivering

Beste Zaalberg,

Het komt regelmatig voor dat het college, naar aanleiding van een bezwaar tegen een verleende omgevingsvergunning, het besluit in stand laat maar wel iets aan de motivering voor de vergunningverlening aanpast. Geldt dit dan ook als invloed hebbende op een te bewaren zaak (B)? Of wordt dan de 5 jaar bewaren gehanteerd?

Antwoord: 

De behandeling van een bezwaarschrift kan leiden tot de aanscherping van de motivering van een omgevingsvergunning; denk hierbij aan de motivering voor het tijdelijk planologisch strijdig gebruik. Wanneer die omgevingsvergunning is afgegeven voor één of meer activiteiten die blijvend te bewaren zijn, dient de behandeling van het bezwaarschrift ook blijvend te worden bewaard conform het specifieke resultaat 13.1.3 van de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020.

Kort samengevat: wanneer een bezwaarschrift leidt tot wijziging van een eerder afgegeven beschikking, dient de behandeling van dat bezwaarschrift blijvend te worden bewaard indien dat ook geldt voor de beschikking.

 

 

 

Terug naar overzicht