Stilte voor de storm?

2021 lijkt een belangrijk jaar te worden voor de informatie- en archiefwereld. In dat jaar zullen, naar het zich nu laat aanzien, een nieuwe Archiefwet, de Wet open overheid, de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, de Omgevingswet en een nieuwe gemeentelijke selectielijst van kracht worden.

De VHIC Faculty, ons opleidingsinstituut, heeft deze nieuwe wetgeving in de leergangen opgenomen, voor zover er al iets zinnigs over te zeggen is. Ook de Incompany cursus “Naar een nieuwe digitale werkelijkheid” gaat uitvoerig in op alle veranderingen, die de informatieprofessional te wachten staan. Dit najaar zal VHIC komen met een cursus over deze nieuwe wetgeving waarmee u uit eerste hand op de hoogte wordt gesteld van de veranderingen. VHIC verzorgt immers de ondersteuning van de Archiefcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en zit daardoor dus dicht bij het vuur.

Wij zullen u tijdig informeren en voorzien van praktische informatie, waarmee u direct de gewenste veranderingen kunt doorvoeren!

Terug naar overzicht