Selectielijst Woningcorporaties geactualiseerd

Vorig jaar heeft VHIC de uniforme selectielijst Woningcorporaties gepubliceerd. Deze wordt door VHIC de komende jaren actueel gehouden op basis van bijvoorbeeld wijzigingen in wet- en regelgeving.

Afgelopen juli heeft VHIC dan ook de geactualiseerde selectielijst (Selectielijst Woningcorporatie versie 2.0) en bijhorende stukkenlijst gepubliceerd. In deze geactualiseerde Selectielijst is een toelichting geschreven op de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de gevolgen daarvan op de Selectielijst. Deze nieuwe privacywetgeving die in mei 2016 in werking is getreden en per mei 2018 van toepassing zal zijn vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In 2018 zal opnieuw een actualisatie van de selectielijst verschijnen. Input van de gebruikers is daarbij hartelijk welkom. Wanneer u opmerkingen en/of vragen heeft over de (toepassing van de) selectielijst of de bijbehorende stukkenlijst, neem dan contact op met onze redactie. Zij zijn te bereiken via info@vhic.nl o.v.v. selectielijst Woco’s.

Heeft u aanvullende vragen over de selectielijst voor Woningcorporaties? U kunt ook gebruik maken van onze digitale adviseur Zaalberg aan wie u al uw vragen omtrent informatiebeheer gratis kunt stellen.


Wilt u ook in het bezit komen van de uniforme selectielijst voor woningcorporaties?

Meldt u dan nu aan via info@vhic.nl. Aanschaf van de lijst kost eenmalig € 2.500,- (excl. BTW). Voor dit bedrag ontvangt u de definitieve versie van de selectielijst, de bijbehorende stukkenlijst (voor eenvoudige implementatie in uw organisatie) en wordt de selectielijst de komende vier jaar op basis van bijv. wijzigingen in wet- en regelgeving actueel gehouden. Met andere woorden; voor de prijs van drie dagen consultancy heeft u een uniforme selectielijst, waarvan de actualiteit voor de aankomende vier jaar wordt gegarandeerd!

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met VHIC via 070 319 41 84 of info@vhic.nl

Terug naar overzicht