Bewaartermijn minderjarige

Beste Zaalberg,

Wat is de bewaartermijn voor een verklaring van toestemming reisdocument minderjarige?

Antwoord:

Een ‘verklaring van toestemming reisdocument minderjarige’ is geen apart proces maar een document binnen het zaaktype ‘Reisdocument’.  Een reisdocument kan niet verstrekt worden zonder dat beide ouders toestemming hebben gegeven voor de verstrekking van het document. Indien er op een later tijdstip moet worden gecontroleerd of een reisdocument correct is verstrekt, dienen ook de toestemmingsformulieren aanwezig te zijn.

De Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 zegt onder artikel 72 dat:

  • 3. De overige gegevens met betrekking tot de aanvraag, verstrekking en uitreiking worden als afzonderlijke documenten in de reisdocumentenadministratie opgenomen op een wijze die raadpleging in samenhang met de in het tweede lid bedoelde gegevens mogelijk maakt.
  • 4. De in de reisdocumentenadministratie opgenomen gegevens, met uitzondering van de gegevens, bedoeld in artikel 3, negende lid, van de wet worden na de datum van verstrekking bewaard gedurende een periode van:
    • a.11 jaar indien de geldigheidsduur van het verstrekte document 5 jaar of korter is of indien het verstrekte document niet wordt uitgereikt;
    • b.16 jaar indien de geldigheidsduur van het verstrekte document langer dan 5 jaar is.

Met andere woorden: de toestemming maakt onderdeel uit van de reisdocumentadministratie en dus is de bewaartermijn gelijk aan de bewaartermijn van het paspoort.

 

Terug naar overzicht