Nationale AI-cursus: gratis leren wat AI inhoudt en welke rol het in uw organisatie speelt

Onder de naam Nationale AI-cursus is recentelijk een online platform opgezet met als doel om voorlichting te geven over wat Artificial Intelligence is, welke rol het in onze samenleving speelt en in de toekomst zal gaan spelen. De cursus is breed opgezet en bestaat uit tien tracks die ieder in een halfuur te volgen zijn. Via straatinterviews brengen de makers veelgehoorde vooronderstellingen over AI in beeld, zoals de gedachte dat AI onze banen overneemt of de vrees voor AI die zich tegen mensen keert. Hier wordt door korte stukjes tekst en korte filmpjes met experts op ingehaakt, waarbij een poging wordt gedaan om risico’s en mythen van elkaar te scheiden. Hierbij laat de cursus niet alleen zien welke mogelijkheden AI op dit moment biedt, maar ook wat de beperkingen zijn en hoe waarschijnlijk het is dat deze beperkingen voorlopig blijven bestaan. Materiaal van zogeheten contentpartners werpt een blik op de rol die AI op dit moment binnen bedrijven speelt, een concrete manier om te laten zien dat AI niet alleen toekomstmuziek is. De cursus raakt ook aan ethische thema’s als hoe zelfrijdende auto’s moeten worden geprogrammeerd en het gebruik van algoritmen in de rechtspraak, waardoor menselijke vooroordelen overgenomen kunnen worden. Bij het neerzetten van deze thema’s draait het in de cursus om bewustwording, het laten zien dat dergelijke vragen bestaan, en niet zozeer om het bieden van oplossingen voor deze vraagstukken.

De Nationale AI-cursus is gemaakt voor alle Nederlanders en de initiatiefnemers hebben als doelstelling dat 1% van alle Nederlanders deze cursus daadwerkelijk zal volgen. Daarom wordt de cursus gratis aangeboden en vereist het volgen van de cursus geen specifieke voorkennis. De toegankelijkheid van de cursus wordt ook door de vorm gewaarborgd: teksten zijn kort en to the point, terwijl de filmpjes zorgen voor een meer persoonlijke uitstraling. De cursus gaat ook nergens dieper in op een specifiek onderwerp, waardoor wordt voorkomen dat deelnemers door de bomen het bos niet meer zien. Wel zijn er in de bijlagen zogenaamde inspiratielijsten met aanbevolen leermateriaal opgenomen, waardoor deelnemers die zich graag in een bepaald onderwerp willen verdiepen hiervoor de gelegenheid hebben. Voor deelnemers die interesse hebben in het volgen van een opleiding op het gebied van AI wordt aan het einde van de cursus gelinkt naar leeromgevingen, zowel onsite als digitaal. Deelnemers ontvangen na het volgen van alle tracks een digitaal certificaat. Voor geïnteresseerden is bijdragen aan de cursus op het moment van schrijven mogelijk door als organisatie contentpartner te worden, waarbij aangetekend moet worden dat de inhoud van de cursus door aan de cursus verbonden hoogleraren wordt bepaald.

De Nationale AI-cursus is voor overheidsmedewerkers vanuit beroepsperspectief zeker de moeite van het volgen waard. Met name de track “AI en de regels” is voor deze groep relevant. Hierin wordt vanuit het perspectief van de burger ingegaan op de rol die AI op dit moment speelt bij digitale dienstverlening vanuit zowel lokale overheden als de landelijke overheid. De track laat met name zien wat er op het gebied van geautomatiseerde dienstverlening mogelijk is, maar toont ook dilemma’s en beperkingen die opspelen als overheden meer met AI gaan werken. In dit opzicht kan de cursus inspiratie bieden aan medewerkers die zich afvragen wat AI voor hun eigen organisatie kan betekenen, maar helpt het hen ook om zich in te leven in de vragen die op dit vlak bij de burger spelen. De rest van deze cursus kan voor overheidsmedewerkers dienen als handreiking om beter te begrijpen met welke digitale gereedschappen hun organisatie werkt en gaat werken. Het volgen van de gehele cursus neemt niet veel tijd in beslag: geschat wordt een totaal van tussen de 5 en 6 uur per persoon. Gezien deze geringe tijdsinvestering en de kennis die het oplevert is het voor de informatieprofessional zinvol om deze cursus te laten volgen, zodat je er eventueel klanten/medewerkers, die er baat bij zouden kunnen hebben, naar kunt verwijzen.

Meer weten over de Nationale AI-cursus of zelf de cursus volgen? Ga naar https://app.ai-cursus.nl/home of download de app.

Samuel van Bruchem

Terug naar overzicht