VHIC Faculty ontvangt wederom CEDEO-erkenning

Voor de tiende keer op rij heeft de VHIC Faculty de Cedeo-erkenning verdiend. Opdrachtgevers waarderen de aanpak van onze maatwerkopleidingen. Dat blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek van Cedeo*, waarbij gekeken wordt naar de kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid van onze opleidingen. De CEDEO erkenning wordt uitsluitend verleend wanneer ruim 80% van de deelnemers en opdrachtgevers tevreden zijn over de opleiding of training. Wij hebben een mooie score van 95,1% behaald.

Het CEDEO onderzoek wordt iedere twee jaar gedaan onder klanten van de VHIC Faculty, waarin de VHIC-opleidingen zijn geconcentreerd. Gevraagd naar de sterke kanten waren onze klanten allereerst enthousiast over de kwaliteit van de inhoud en de docenten. Zij werden geprezen voor hun deskundigheid en persoonlijke vaardigheden. Specifiek werd daarbij door diverse klanten benoemd dat onze docenten een goede vertaalslag kunnen maken van de theorie naar de dagelijkse praktijk. Iets wat de VHIC Faculty als een van haar kernkwaliteiten nastreeft: zo praktisch mogelijk opleiden, zonder theoretische ballast.

Een ander sterk punt dat werd benoemd is de manier waarop we maatwerk leveren. We komen tot een goede vertaling van de specifieke klantvraag naar een passend opleidingsprogramma. Daarbij wordt ook de flexibiliteit van als sterk punt benoemd: “ze reageren snel, passen aan waar nodig en denken goed mee.” Ook was er een pluim voor ons secretariaat dat er altijd voor zorgt dat administratief en organisatorisch alles goed wordt geregeld.

Waar bij de vorige meting nog verbeterpunten werden genoemd op het gebied van relatiemanagement zien we dat onze verbeteracties op dit vlak effect hebben gehad. De telefonische evaluaties die we na afloop doen met de opdrachtgever worden zeer op prijs gesteld en leveren ons ook goede aanknopingspunten om waar nodig verbeteringen door te voeren. Tijdens de opleiding houden we de vinger aan de pols, zodat we waar nodig accenten kunnen verleggen. Kortom een rapportage waar we trots op zijn en een mooi kwaliteitsniveau dat we in de toekomst graag willen blijven handhaven.

Cedeo

Cedeo is een onafhankelijke keuringsinstantie die de kwaliteit van dienstverleners meet en waarborgt. Tijdens het klanttevredenheidsonderzoek benadert Cedeo opdrachtgevers met een aantal gerichte vragen. Centraal staat hier steeds de vraag in hoeverre het te beoordelen instituut erin is geslaagd de gewekte verwachtingen en gedane beloften daadwerkelijk waar te maken. Pas bij een hoge mate van tevredenheid onder de referenten over de verschillende stappen in het voor-, uitvoerings,- en natraject én indien het instituut voldoet aan de vereiste basiscriteria rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid, komt het in aanmerking voor een Cedeo-erkenning. Cedeo stelt zich op het standpunt dat voor de aangevraagde erkenning tenminste 80% van de benaderde opdrachtgevers zich dient uit te spreken in termen van ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’. De Cedeo-erkenning is geldig voor een periode van twee jaar. Het rapport over VHIC is binnenkort beschikbaar via https://www.cedeo.nl/Aanbieder/Details/421.

Terug naar overzicht