Bewaartermijn meldingen schoorsteenbranden

Beste Zaalberg,

Kunt u mij van advies dienen of, en zo ja, de gemeente meldingen van schoorsteenbranden dient te archiveren en op grond van welk selectie-item uit de Selectielijst 2020?
Als ik de concordans 1996/2020 volg vallen deze meldingen in categorie 3.10.3d en daarmee onder het proces “evaluatie uitvoeren 4.1, V10”.
Is die conclusie juist? Zo. ja, kunt u die keuze nader onderbouwen omdat het voor ons niet duidelijk is wat een melding van de brandweer met een evaluatie te doen heeft.

Antwoord: 

In de concordans tussen de Gemeentelijke Selectielijst 2020 en de Gemeentelijke Selectielijst 1996 die is opgenomen in de Selecttool die de VNG beschikbaar stelt, is inderdaad aangegeven dat de categorie uit de oude selectielijst ‘Brandrapporten (inclusief meldingen) en hulpverleningsrapporten’ onder generiek resultaat 4.1 van de Gemeentelijke Selectielijst 2020 valt. Daarmee hebben de rapporten een waardering van V10 jaar na afhandeling.

Proces 4 van de Gemeentelijke Selectielijst 2020 is gedefinieerd als: Het controleren, evalueren, rapporteren en verantwoorden over het handelen van het orgaan. In de concordans zijn de brandrapporten gekoppeld aan proces 4, omdat die rapporten over uitrukken van de brandweer gebruikt worden voor evaluatie. Daarom worden ze gedurende een termijn van 10 jaar bewaard.

 

 

 

Terug naar overzicht