Ad Hominem: Bron van vernieuwing

Een merk is een kompas. Het helpt een bedrijf om te bepalen wat wel te doen, en wat niet. Om die reden hebben we het afgelopen jaar eens goed nagedacht over wat we als VHIC eigenlijk willen zijn, waar we willen staan. 

VHIC is een bedrijf met vele gezichten. Al die gezichten, al die mensen, die deel uitmaken van VHIC, vertellen hun verhaal, zijn op hun manier de visualisatie van wat het bedrijf VHIC is. En die visualisatie maakt dat wie kennismaakt met een medewerker van VHIC, zich een beeld vormt van ‘het merk’ VHIC, afhankelijk van die ervaring. Maar waar zit nu de kern, wat vormt het hart van het bedrijf?

Als je vraagt “waarom is VHIC destijds opgericht” dan was het om de informatiehuishouding van klanten, met name binnen de overheid, structureel te verbeteren. Op een vernieuwende manier.

Daaruit zijn veel producten en diensten voortgekomen, die inmiddels een vaste plaats hebben verdiend.

  • De ontwikkeling van procesgericht werken, wat leidde tot modellen voor documentaire structuurplannen voor gemeenten, woningcorporaties, voor de onderwijswereld.
  • Opleidingen die cursisten de weg wezen naar de digitale samenleving en die jaarlijks worden aangepast aan de eisen, die de toekomst stelt.
  • Een hulpmiddel om medewerkers te testen voor nieuwe functieprofielen.
  • Duidelijke stellingnames over problemen die spelen in het vakgebied van het informatiemanagement.
  • Een model voor de ingest van archiefinformatiepakketjes ten behoeve van e-depots.
  • Een gereedschapskist voor de informatiespecialist: de RMTool.

Daarbij wordt de digitale samenleving steeds complexer en raken veel organisaties verstrikt in deze complexiteit.

Tijd om terug te keren tot de basis. Om de eenvoud terug te vinden. Om klanten te helpen zich de vraag te stellen: waar doen we het voor. Die vraag hebben we ook onszelf gesteld. Daaruit komt een VHIC voort, een VHIC als bron van vernieuwing.

VHIC organiseert informatiestromen. De enige manier om een stroom te organiseren, is het hele landschap te overzien. De omgeving van nu, de omgeving van de toekomst. De ambities bij onze klanten zijn hoog en steeds dienen zij te zoeken naar een optimale kosten/batenverhouding. Daar willen wij van VHIC bij helpen. We geven advies en ondersteunen als experts bij de implementatie van systemen en procedures. En om de kwaliteit van het informatiemanagement te borgen, leiden we mensen op, coachen en ondersteunen waar gewenst.

Zo realiseren we, samen met onze klanten, het ultieme informatiemanagement. Verankerd in de praktijk. Klaar voor de toekomst.

VHIC. Bron van vernieuwing.

Auteur: Ad van Heijst
Foto: Marijana Pajovic

Terug naar overzicht