Bewaartermijn maatregel verplichting tot aanlijnen/muilkorf

Beste Zaalberg,

Interpreteer ik de selectielijst van 2020 goed dat een verplichting tot aanlijnen of muilkorven van een hond valt onder 12.1.1 Handhaving uitgevoerd – Doorlopende verplichting tot (niet) handelen, en dat deze verplichting 5 jaar na de procestermijn bewaard moet worden? Ik ga er bij deze vanuit dat de verplichting is opgelegd voor de levensduur van de hond in kwestie, dus dat de bewaartermijn gaat lopen als de hond overlijdt?

Antwoord: 

Specifiek resultaat 12.2.1 Handhaving uitgevoerd – Doorlopende verplichting tot (niet) handelen van de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2022 is enkel te gebruiken wanneer tijdens het proces een datum wordt vastgelegd waarop de geldigheid van de verplichting komt te vervallen. Als voorbeelden worden in de Selectielijst een gebiedsverbod, een groepsverbod of een verplichting tot het opknappen van een bouwwerk genoemd. Dat is bij de verplichting tot aanlijnen of muilkorven van een hond niet het geval, aangezien vooraf niet bekend is hoe lang de hond nog zal leven.

De verplichting tot het aanlijnen of muilkorven van een hond valt onder generiek resultaat 12.2 Handhaving uitgevoerd. Daarmee is de betreffende informatie tien jaar na afhandeling te vernietigen. (Dat sluit goed aan bij de gemiddelde leeftijd van honden, aangezien middelgrote honden 10 à 11 jaar leven en grote honden slechts 7 à 8 jaar.

 

Terug naar overzicht