Bewaartermijn formulieren aan- en afmelden van honden

Beste Zaalberg,

Ten behoeve van het opleggen van een aanslag hondenbelasting moeten inwoners honden aanmelden (en ook weer afmelden). De bewaartermijn is nu gebaseerd op 10.1 heffen van belastingen (selectielijst 2020) (selectielijst 2012 registratie van hondenpenningen 7 jaar na afhandeling zaak). Klopt dit wel, het is toch een soort brondocument voor het opleggen van de aanslagen voor de periode dat er één of meerdere honden zijn. als het niet klopt wat zou dan het juiste selectielijst item moeten zijn.

Antwoord:

Op dit punt moet de Selectielijst aangepast worden. Proces 10 is niet correct als het gaat om de aan- en afmelding van de hondenbelasting: dat is niet het proces dat de gemeente uitvoert. Het aan- en afmelden van hondenbelasting is een administratief proces dat dus onder proces 19 valt (Secretariaat voeren en gegevens administreren/verwerken). Op basis van de aan- of afmelding wordt dan de hondenbelasting geheven en dat is dan weer een proces dat wél onder 10.1 valt. De redactie van het Model-DSP verwijst op dit moment naar 19.1.1: het verwerken van gegevens met financiële consequenties. De bewaartermijn blijft dan echter 7 jaar na afhandeling vanwege het al eerder genoemde aandachtspunt. Dat betekent dat technisch gesproken de aanmelding na 7 jaar vernietigd moet worden. U neemt echter de aanmelding op een lijst/overzicht over van alle aangemelde honden.

Indirect kunt u dus een aanmelding langer dan 7 jaar bewaren als onderdeel van deze lijst.

Het al eerder genoemde aandachtspunt zal met een nieuwe versie van de selectielijst (2023/2024) worden opgelost.

 

Terug naar overzicht