Bewaartermijn beschikbaarstellen stoffelijk overschot

Beste Zaalberg,

Onder welke categorie in de selectielijst 2017 valt een dossier als Beschikbaarstellen van stoffelijke overschotten aan de wetenschap 2017. Verlof tot ontleding.?
Voorheen werd dit gezien als lijkbezorging op kosten van de gemeente en werd het 7 jaar bewaard maar nu kom ik uit op 11.1.1 en zou het maar 1 jaar bewaard hoeven te worden.
Alvast bedankt voor het antwoord.

Antwoord:

Uw conclusie is terecht.
In de Selectielijst 2017 (en ook in die van 2020) is voor een bewaartermijn van 1 jaar gekozen omdat er geen reden bedacht kon worden om dit langer te bewaren. Aan de ontheffing zitten bijvoorbeeld namelijk geen financiële consequenties voor de gemeente verbonden en dus is een bewaartermijn van 7 jaar ook niet nodig.

Resultaat 11.1.1 is daarom correct.

Beste Zaalberg,

Bedankt voor het antwoord. Waar ik nog wel nieuwsgierig naar ben. Wordt er dan wel ergens vastgelegd dat er een stoffelijk overschot aan de wetenschap is gegeven? Het lijkt mij zo raar dat er wellicht later nog een familielid komt en dat ze dan niet weten wat er gebeurt is met het lichaam.

Antwoord:

Er is voor een gemeente geen verplichting bekend om dit te bewaren.
Er dient wel al een ‘overeenkomst’ te zijn met het instituut waaraan het lichaam wordt toevertrouwd dat ook door een huisarts wordt bewaard. Daarmee wordt het ook onderdeel van het patiëntendossier en blijft het dossier minimaal 20 jaar bewaard.
Daarover zijn online meerdere bronnen te vinden, zoals https://www.slingeland.nl/website/lichaam-voor-de-wetenschap/1248

Terug naar overzicht