Amendementen

Beste Zaalberg,

Gedurende een openbare raadsvergadering heeft een fractie 2 amendementen ingediend bij de voorzitter. De meerderheid van de raadsleden hebben geredeneerd dat de inlevering te laat was ‘gezien er geen beraadslagingen zijn gehouden’ derhalve ook de amendementen niet behandeld. De amendementen zijn niet gekopieerd en verspreid aan de overige raadsleden.
De indiener heeft de amendementen niet ingetrokken en terug ontvangen.
De amendementen liggen nog bij de Griffie als onderliggende stukken van de vergadering.
Vraag: zijn de amendementen intellectueel eigendom van de fractie en mogen niet door de Griffie met de raadsleden wordt gedeeld?

Antwoord:

Amendementen kunnen, tenzij in het Reglement van orde anders vermeld, mondeling en schriftelijk worden ingediend.

Als er nog geen besluit is genomen zouden de amendementen onderdeel moeten zijn van de beraadslagingen. U geeft aan dat er geen beraadslagingen zijn gehouden. De amendementen zullen dan behandeld worden op het moment dat de beraadslagingen worden gehouden. Dit is niet het geval als de amendementen worden ingetrokken.
Als er wel een besluit is genomen dan hadden de amendementen meegenomen moeten worden in/bij de besluitvorming.

In beide gevallen zijn de amendementen onderdeel van de stukken van de raad.

Terug naar overzicht