Afstandsverklaring grafrechten

Beste Zaalberg,

Tot voor kort konden we kiezen voor het zaaktype grafrecht afstandsverklaring. Dat zaaktype is niet meer actief in de i-navigator.
We hebben een kleine discussie gaande over dat dit een onderdeel kan zijn van zaaktype grafrechtverlenging?
Ons inziens klopt deze redenering of zien wij wat over het hoofd?

Antwoord:

De redactie van het Model-DSP volgt zoveel mogelijk de Wet op de lijkbezorging en de Modelverordening lijkbezorgingsrechten van de VNG. Daarin staat geen mogelijkheid om afstand te doen van grafrechten. Grafrechten worden namelijk afgekocht op het moment van uitgifte van het graf. Indien de termijn van het recht is verlopen, vervalt dus automatisch het grafrecht. Gemeenten sturen bij het vervallen het grafrecht als een soort dienstverlening, een herinnering met de vraag of het grafrecht verlengd moet worden (zaaktype ‘Grafrecht verlening’). Als reactie daarop komen dan afstandsverklaringen binnen. Omdat dit een reactie is op de vraag, hoort deze afstandsverklaring in onze ogen bij de zaak die is gestart om de rechthebbende erop te wijzen dat het grafrecht is vervallen.

Een apart zaaktype voor ‘Afstandsverklaringen’ is daarom niet nodig en daarom heeft de redactie dit zaaktype afgesloten. Het staat u echter vrij om dit zaaktype te blijven gebruiken. De redactie onderhoudt dit zaaktype echter niet meer.

 

Terug naar overzicht