Monitoring van opslagtechnieken

Voor het Netwerk Digitaal Erfgoed verschijnt een serie blogs over het monitoren van bestaande en innovatieve opslagtechnieken voor informatie. Het project maakt deel uit van het NDE-programma Preservation Watch. De resultaten worden gepubliceerd als blogposts op het KIA platform preservation en via de KIA Kennisindex Preservation Watch gedeeld.

Media 2022 heeft de werkgroep Preservation Watch een opdracht uitgeschreven over het evalueren van bestaande en innovatieve opslagtechnieken. In deze opdracht worden nieuwe technieken voor erfgoedinstellingen geëvalueerd aan de hand van de Preservation Storage Criteria. Een viertal bestaande en opkomende opslagtechnieken -tape, object storage, glas en DNA- worden naast deze criteria gelegd, om zo de opslagtechnieken met elkaar te vergelijken. Verder worden de evaluatiecriteria zelf tegen het licht gehouden om te zien of deze voldoen en of er misschien nog criteria ontbreken. Het maken van een overzicht van toonaangevende bronnen en websites op het gebied van opslagtechnieken maakt deel uit van de opdracht.
Het Netwerk heeft momenteel drie subwerkgroepen die ieder publiceren over een thema waaraan binnen het brede erfgoedveld behoefte is: de eerste over bestandsformaten en preserveringstools, de tweede subwerkgroep over metdatamodellen, – schema’s en standaarden en de derde over opslagtechnieken en criteria voor opslag. Bent u geïnteresseerd in de blog? Kijk dan hier

Terug naar overzicht