Aankondiging dwangbevel en werkintake uitkering

Beste Zaalberg,

Kunt u mij vertellen onder welke categorieën/retentieregels de volgende zaaktypes vallen.
Debiteuren brief herinnering/aankondiging dwangbevel (Het gaat over het sociaal domein) en onder welke categorie valt de werkintake voor iemand die een uitkering aanvraagt?

Antwoord: 

  • Debiteuren brief herinnering/aankondiging dwangbevel

U moet hier verschil maken tussen het opleggen van een sanctie en het innen van gelden. De oplegging van een sanctie valt onder resultaat 12.2. Dat kan leiden tot een procedure om het geld te innen. Die procedure valt onder resultaat 18.1 van de selectielijst. De zaak die hier loopt is namelijk het innen van gelden en die zaak eindigt pas als het hele bedrag is voldaan. In sommige gevallen kan dat dus heel lang duren. Een herinnering is dan onderdeel van die zaak. Ook de beschikking (of kopie van) om een sanctie op te leggen, maakt onderdeel uit van de zaak om het geld te innen, zodat de sanctie nooit eerder vernietigd wordt dan dat het bedrag geïnd is (of kwijtgescholden).

  • Werkintake van een aanvraag voor een uitkering

Dat ligt eraan wat er gebeurt met de uitkomsten van dit gesprek. In de regel vindt dit gesprek plaats tijdens de behandeling van de aanvraag voor een uitkering en maakt dan onderdeel uit van die zaak (resultaat 8.1). Echter, als gevolg van dit gesprek kan een client ook worden opgenomen in de schuldhulpverlening. Dan maakt de intake ook onderdeel uit van de schuldhulpverlening (8.1.9).

En zo kan de client ook worden aangemeld voor een cursus taalachterstand (8.1).

Het eenvoudigste is hier natuurlijk om dit gesprek onderdeel te laten uitmaken van de aanvraag voor een uitkering (resultaat 8.1).

 

 

Terug naar overzicht