Update 38 Gemeentelijk Model-DSP 

Zeer binnenkort brengt onze redactie update 38 uit van het gemeentelijk Model-DSP. Met die update worden 11 nieuwe werkprocessen toegevoegd, 5 werkprocessen afgesloten en een aantal wijzigingen doorgevoerd in bestaande werkprocessen. Een groot deel van de nieuwe werkprocessen is opgesteld op grond van de Omgevingswet waarvan de inwerkingtreding onlangs is uitgesteld van 1 januari tot 1 juli volgend jaar. 

Zoals altijd zijn de wijzigingen die wij in bestaande werkprocessen hebben doorgevoerd gebaseerd op meldingen die wij via onze Helpdesk hebben ontvangen. Daarnaast hebben wij de relatie tussen onze werkprocessen en de categorieën van het IV3-model geactualiseerd. Dat is het model dat gemeenten dienen te gebruiken om hun begrotingscijfers en kwartaal- en jaarrealisaties aan te leveren bij het CBS en bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

De nieuwe werkprocessen die we met deze update aan het Model-DSP hebben toegevoegd, bevatten slechts 1 documenttype dat op DROP gepubliceerd zal moeten gaan worden en geen documenttypen die op termijn op PLOOI gepubliceerd moeten gaan worden. Inmiddels heeft de Stuurgroep PLOOI vastgesteld welke informatiecategorieën deel uit zullen maken van de eerste fase van de verplichte actieve openbaarmaking. Daarom is met deze update bij de documenttypen een nieuw veld aan de i-Navigator toegevoegd om de fasering op te kunnen nemen.

Houdt de startpagina van de i-navigator en onze social mediakanalen in de gaten voor de definitieve update.

 

Terug naar overzicht