Preservation Watch – Monitoring van opslagtechnieken

Ad van Heijst is een van de techwatchers binnen het NDE[i]-programma Preservation Watch. Dit programma monitort ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de levensduur en duurzame toegankelijkheid van een digitaal informatieobject. Door tijdig op die ontwikkelingen in te spelen blijft digitaal erfgoed ook in de toekomst voor iedereen duurzaam toegankelijk.

De deelnemers van Preservation Watch vormen samen een netwerkgroep die technologische ontwikkelingen signaleert. Het accent ligt op een drietal thema’s die binnen het brede erfgoedveld als meest urgent worden ervaren:

  • bestandsformaten en preserveringstools;
  • metadatamodellen, -schema’s en -standaarden; en
  • opslagtechnieken

Voor elk thema is een techwatcher aan de slag. Het onderzoek van Ad richt zich op de nieuwe opslagtechnieken. In zes blogposts neemt hij de lezer mee langs diverse bestaande en innovatieve opslagtechnieken die hij evalueert aan de hand van de Digital Preservation Storage Criteria: van de opslag op magnetische informatiedragers tot de opslag in DNA-nucleotiden: het wordt allemaal begrijpelijk uitgelegd en verklaard aan de hand van artikelen en filmpjes.

Tot nu toe zijn vijf blogs verschenen op KIA Pleio. Het eerste artikel ging over de uitdagingen waarmee langetermijnbewaring wordt geconfronteerd. Het tweede over preservation storage en de daarvoor ontwikkelde criteria. In artikel 3 werd gefocust op veranderingen in de opslag op magnetische dragers, het vierde artikel ging over de opslag van informatieobjecten op glas. Het vijfde artikel bespreekt de opslag in een synthetische DNA-structuur. Het laatste artikel is een overzichtsartikel, waarin bekeken wordt of onze kijk op digitale opslag -en onze richtlijnen hoe dataverlies te voorkomen- onderhevig zijn aan veranderingen nu de technologie zo veel meer mogelijkheden biedt om digitale data langdurig op te slaan.

[i] Netwerk Digitaal Erfgoed

Terug naar overzicht