Het is nog niet zolang geleden dat kwaliteitszorg binnen het informatiebeheer een nieuw begrip was. Inmiddels lijkt iedereen binnen het vakgebied zich bewust te zijn dat er iets moet gebeuren met kwaliteitszorg. De invoering van kwaliteitszorg is een wettelijke verplichting (artikel 16 van de Archiefregeling). Én niet voor niets! Een goed ingericht kwaliteitszorgsysteem levert toonbare voordelen op voor het functioneren van jouw organisatie.

IBA: een kwaliteitszorgsysteem voor de informatiehuishouding

Het InformatieBeheer en Archivering (IBA) Framework is – in combinatie met het Recourse GRC-pakket – een kant-en-klaar kwaliteitszorgsysteem dat je in staat stelt om in korte tijd:

  • vast te stellen in hoeverre jouw organisatie voldoet aan de geldende eisen met betrekking tot informatie- en archiefbeheer.
  • een Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus in te richten waarmee gericht de kwaliteit van de informatie- en archieffunctie naar een hoger plan kan worden gebracht.
  • te rapporteren over de staat van de informatie- en archieffunctie met betrekking tot alle geldende wet- en regelgeving en alle relevante normenkaders (KIDO, RODIN, ISO-23081, NEN-ISO 16175-1:2020 etc).

Meer weten over IBA?

Bekijk dan de factsheet IBA of neem contact met ons op. Onze ervaren adviseurs vertellen je graag meer over IBA en ondersteunen je graag bij de inrichting van uw kwaliteitszorgsysteem. Onze VHIC Faculty verzorgt ook cursussen kwaliteitszorg en risicomanagement in de informatievoorziening.