Weet u of uw informatiehuishouding compliant is? Of er samenhang is in doelen, beleid en resultaten? Horizontale verantwoording biedt inzicht in de kwaliteit van uw informatiehuishouding en waarin deze verschilt met anderen. Met onze hulp kunt u verantwoording afleggen aan de provincie en uw informatiehuishouding verder verbeteren.

Heeft u geen gemeentearchivaris en bent u ook niet aangesloten bij een streekarchivariaat? Is er binnen uw gemeente te weinig capaciteit beschikbaar om dit horizontale verantwoordingsverslag op te stellen? Of heeft u behoefte aan een frisse externe blik? VHIC kan u helpen.

Audit

VHIC kan voor u een audit uitvoeren. Na de audit stellen wij een verslag op voor de horizontale verantwoording. De reikwijdte van de audit stemmen wij samen af. Het omvat in ieder geval de archiefwettelijke taken. Het resultaat van de audit is een verslag. Hiermee kunt u verantwoording afleggen aan de provincie en waarmee de informatiehuishouding verder verbeterd kan worden.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een Verslag Horizontale Verantwoording? Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

In contact

Kom in contact

Effectief sturen dankzij een cockpit met de juiste metertjes? Wij helpen u graag.