iTem: Kennis en kunde

De tijd waarin kennis alleen voldoende was om een goede informatiebeheerder te kunnen zijn ligt, denk ik, wel achter ons. Met alleen gedegen vakkennis en jarenlange ervaring red je het niet meer. Naast kennis hebben we vaardigheden nodig. Vaardigheden die ons helpen om het informatiebeheer op een andere manier vorm te geven en aan de man te brengen. Ik heb het dan o.a. over vaardigheden als kunnen samenwerken, passend communiceren en kritisch denken. Dit zijn vaardigheden die onderdeel zijn van de hele set van vaardigheden voor de 21e eeuw.

In dit kader zijn cursisten van één van onze leergangen onlangs, in groepjes, aan het werk gegaan met het opstellen van een kernkwadrant. Het stond de groepjes vrij om het kwadrant te beginnen vanuit een kwaliteit van de afdeling DIV, een ergernis waar ze in het werk tegenaan liepen of een kwaliteit die ze zouden willen hebben (de uitdaging). Het leverde een handvol verschillende kwadranten op, met herkenbare kwaliteiten, ergernissen en uitdagingen. Zo benoemden de cursisten de kwaliteiten gemotiveerd zijn, consequent zijn, bieden van structuur, kunnen plannen, (werk)afspraken. Ergernissen waren o.a. onverschilligheid van collega’s in de organisatie voor informatiebeheer, ad hoc werken, willekeur en chaos. Als valkuilen kwamen naar voren: starheid, te veel aan regels, te strikt in de leer zijn. En dan is de vraag die rest: wat zou, op basis van de verschillende kwadranten, de informatieprofessionals kunnen helpen? Hier kwamen kwaliteiten naar voren als inleven in de ander, prioriteren, flexibiliteit, vrijheid geven en begrip kweken.

De kwadranten leverden allerlei inzichten op. Bijvoorbeeld dat het om kunnen gaan met een zekere chaos ook een kwaliteit kan zijn en dat te veel aan regels een grote ergernis kan zijn van collega’s. Als je dat constateert, kun je er tenminste rekening mee houden.
Maar wat nu? Een misverstand is dat je moet voorkomen dat je in je valkuil trapt of dat je je gaat ergeren. Dat doe je door balans te vinden tussen je kwaliteit en je uitdaging. Bijvoorbeeld: consequent flexibel zijn, plannen aan de hand van prioriteiten, gemotiveerd begrip kweken door je in te leven in de ander.

Hele logische inzichten. Je moet ze wel eerst zien voordat je ook zo aan de slag gaat. En dan nog is er geen garantie dat je niet toch weer een keer in je valkuil trapt of je je ergert. Dat geeft helemaal niks. Het gaat erom dat je leert en andere mogelijkheden in kunt zetten. Mogelijkheden die je in je eigen woorden formuleert, zodat ze bij jou passen en jij er gevoel bij hebt. Kunde om je kennis te delen.

Jack Karelse

Terug naar overzicht