Zaaktype Protocollering

Beste Zaalberg,

Wij hebben een vraag over het Zaaktype Protocollering. Dit werkproces betreft het uitvoeren van protocollering van alle van belang zijnde handelingen met betrekking tot de BRP-gegevens. Dit betekent dat wanneer de gemeente gegevens uit de BRP verstrekt, zij vastlegt wanneer welke gegevens aan wie zijn verstrekt. Maar wat valt er precies onder de protocollering gegevens die we 20 jaar moeten bewaren?
(“Gegevens die wij als gemeente verstrekken uit de BRP”).

Zijn dit alleen het uittreksel BRP, uittreksel Burgerlijke Stand , Informatie verzoeken BRP door derden, of zijn er nog meer processen die daar onder vallen?
Hoor graag uw reactie wat er onder allemaal onder protocollering gegevens valt.

Antwoord: 

Het gaat erom dat een burger het recht heeft om inzicht te krijgen over wie gegevens van hem/haar heeft ontvangen (zie zaaktype B1177 BRP inzage persoonsgegevens en verstrekkingen verzoek). Gegevens die de burger over zichzelf opvraagt, vallen daar dus niet onder.

Het Model-DSP behandelt dus alleen het BRP informatieverzoek van een derde en het BRP Uittreksel.

Terug naar overzicht