Werkproces bij het toekennen, wijzigen of intrekken van nummer aan een gebouw/object

Beste Zaalberg,

Er bestaat verwarring over het gebruik van het juiste werkproces bij het toekennen, wijzigen of intrekken van nummer aan een gebouw/object. Er kunnen verschillende werkprocessen gebruikt worden. Zo kan voor de toekenning van een huisnummer het werkproces BAG beheer (B1202) gebruikt worden, maar ook kan men er voor kiezen om het werkproces Nummeraanduiding toekenning te gebruiken. Beiden hebben een relatie met de BAG. Ook de iNavigator biedt onvoldoende duidelijkheid wanneer je nu welk werkproces toepast. Kunt u daar meer duidelijkheid over geven!

Antwoord:

De toelichting van het proces B1202 (BAG mutatie verwerking) luidt:

Dit werkproces betreft het verwerken van een mutatie in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Wanneer er een adres of een gebouw wijzigt of wanneer er een nieuw adres of gebouw ontstaat, dient dit verwerkt te worden in de BAG. Dit is een intern werkproces dat getriggerd kan worden door verschillende andere werkprocessen binnen het taakgebied ruimtelijke ordening. (De NVVB heeft hiervoor het procesmodel ‘BAG-meldingen verwerken’.)

Het gaat hier dus om het wijzigen van de BAG, niet zozeer om het toekennen van huisnummers.

Het toekennen van huisnummers is een apart proces dat start met een interne opdracht en eindigt met het besluit om de nummers toe te kennen, wijzigen of in te trekken. Dat besluit moet vervolgens verwerkt worden in de BAG en daarvoor bestaat B1202 BAG mutatie verwerking. B1202 is dus een zaak dat wordt gestart door andere processen waarin besluiten worden genomen die gevolgen hebben voor de BAG (Nummeraanduiding B1548, B0523 en B1549, openbare ruimte toekenning B0540, etc.)

Het besluit om huisnummers toe te kennen wordt vaak genomen bij de behandeling van een omgevingsvergunning, dus worden er in de praktijk geen aparte processen voor gebruikt, al zou dat wel in theorie moeten om de zaak ‘zuiver’ te houden.

B1202 is dus meer een administratief proces wat volgt op een proces waarin het besluit wordt genomen.

 

Terug naar overzicht