Welk zaaktype te gebruiken bij Wet goed verhuurderschap

Beste Zaalberg,

Per 1 juli 2023 wordt de Wet goed verhuurderschap van kracht.
Huurders kunnen vanaf dat moment een melding doen als zij niet tevreden zijn over de manier waarop zij als huurder behandeld worden.
Is er in de i-navigator een zaaktype dat we hiervoor kunnen gebruiken?

Ik overweeg B13035 Handhavingsverzoek, maar loop daar tegen het feit aan dat het sluitstuk een besluit is waartegen bezwaar- of beroep ingediend kan worden. Dat gaat volgens mij verder dan waarvoor de melding bedoeld is.

De zaaktypen Klachtafhandeling en Incidentenmelding [Omgevingswet] heb ik gezien en als niet passend beschouwd. Dit omdat de eerste gaat over klachten gericht op de gemeentelijke taken en wij niet de verhuurder zijn. De tweede omdat het hier volgens mij niet gaat om een incident of om een issue gerelateerd aan de Omgevingswet.

Antwoord: 

Aangezien de Wet goed verhuurderschap per 1 juli 2023 in werking treedt, is de redactie van het gemeentelijk Model-DSP bezig om deze wet te verwerken.
Bovendien zijn we nog in afwachting van de model-Verhuurverordening die de VNG deze maand zal publiceren.

We zullen de volgende werkprocessen opnemen per update 39:

  • Klacht ongewenst verhuurgedrag
  • Reguliere verhuur woonruimte vergunning
  • Verhuur verblijfsruimte aan arbeidsmigranten vergunning
  • Verhuurder bestuurlijke boete oplegging
  • Verhuurde woonruimte of verblijfsruimte inbeheername

Het werkproces waar u naar op zoek bent is dus ‘Klacht ongewenst verhuurgedrag’.

 

 

Terug naar overzicht