Waardering Opinienota

Beste Zaalberg,

Bij de waardering van bestuurlijke stukken zijn wij gestuit op enkele opinienota’s. Binnen onze organisatie waarderen wij de bestuurlijke stukken op onderwerp. In de stukken wordt gevraagd een voorkeur uit te spreken voor een bepaalde variant waarbij de verschillende opties zijn uitgewerkt. Wij lopen er tegenaan hoe dit te waarderen. Wij zien bijvoorbeeld opties binnen beleid en regelgeving opstellen en Adviseren. Welke waardering zou het meest passend zijn?

Antwoord: 

De selectielijst voor gemeenten en intergemeentelijke organen 2020 werkt procesgericht. Om de juiste bewaartermijn te bepalen dient u dus te kijken naar het proces of zaaktype dat de gemeente uitvoert waar de opinienota onderdeel van uitmaakt.

In dit geval wordt in de opinienota gevraagd een voorkeur uit te spreken voor een bepaalde variant. Met andere woorden: de gemeente gaat een beslissing nemen om een bepaalde variant/keuze aan te houden. Dat is een beleidskeuze en dus is het zaaktype/proces ‘Beleid opstelling’ van toepassing.

De opinienota kan afkomstig zijn van een andere partij zoals een participatieraad. Die organisatie adviseert de gemeente dan om een bepaalde keuze te maken. Dat doet er echter niets aan af dat de gemeente die nota vervolgens gebruikt om een beleidspunt te bepalen. ‘Adviseren’ is het proces dat die andere partij uitvoert en die partij kan dan de bewaartermijn hanteren voor het verstrekken van een advies. De gemeente dient de nota te bewaren als onderdeel van de zaak over het opstellen van nieuw beleid.

Terug naar overzicht