Verwijsindex Jeugdzorg

Beste Zaalberg,

Bij ons in de gemeente speelt het volgende:
De Verwijsindex verdwijnt vermoedelijk in 2026 uit de Jeugdwet. Daarop vooruitlopend gaan regio’s West-Friesland, Kop van NH en regio Alkmaar al dit jaar, 1 oktober, stoppen met gebruik van de Verwijsindex. Vraag is nu wat te doen met de data die zich daarin nog bevindt. In principe moeten meldingen van betrokkenheid 2 jaar ‘open’ staan, volgt er in die periode geen match dan wordt de melding verwijderd uit de Verwijsindex en opgenomen in het historisch Meldingenarchief. Daarin wordt de melding nog 5 jaar bewaard.

Het bijzondere aan deze casus is dat de wetgever heeft bepaald dat de verwijsindex niet meer noodzakelijk is per 1-1-2026. Als kop NH gemeenten met elkaar hebben bepaald dat de verwijsindex per 1 oktober 2024 niet meer nodig is, dan kun je je dus ook afvragen of het bewaren (archiveren) van persoonsgegevens nog noodzakelijk is. Als het niet meer nodig is om deze wettelijke taak uit te voeren (de verwijsindex) dan lijkt er ook geen noodzaak meer te zijn om gegevens van eerdere meldingen/kinderen te bewaren (geen grondslag meer).

De dienstverlener van de verwijsindex wees ons er echter wel op dat een onderdeel van de wettelijke verplichting rondom de verwijsindex is, om alle verzamelde data te bewaren voor een specifieke periode. Dit staat allemaal beschreven in artikel 7.1.4.6 van de jeugdwet. Nou is het echter ook zo dat in de AVG vermeld staat dat persoonsgegevens niet zomaar bewaard mogen worden, zeker niet meer voor een systeem dat niet meer actief gebruikt wordt. Krijgt in dit geval die bepaling vanuit de AVG, voorrang boven dat wat er in de jeugdwet staat?

Antwoord: 

In artikel 7.1.4.6 staat onder andere de volgende tekst:
Een overeenkomstig artikel 7.1.4.5, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, onderdeel a, uit de verwijsindex verwijderde melding wordt gedurende vijf jaren opgenomen in een historisch meldingenarchief, met dien verstande dat die opname wordt vernietigd met ingang van de dag dat de jeugdige de leeftijd van drieëntwintig jaar bereikt of zo spoedig mogelijk na het overlijden van de jeugdige. Meldingen die uit de verwijsindex zijn verwijderd met toepassing van artikel 7.1.4.5, eerste lid, onderdeel a, of het tweede lid, onderdelen b of c, of de artikelen 16, 17 en 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming, worden niet in het historisch meldingenarchief opgenomen.

Er staat dus al beschreven dat bepaalde meldingen als gevolg van de AVG niet in het historisch meldingenarchief mogen worden opgenomen.  Er wordt in de jeugdwet al rekening gehouden met de AVG dus dat zou geen vraag moeten zijn.

In het historisch meldingenarchief zitten alleen persoonsgegevens die daar volgens de AVG in aanwezig mogen zijn. Het feit dat de verwijsindex verdwijnt wil nog niet automatisch zeggen dat ook het historisch meldingenarchief verdwijnt. Meldingen in dit archief zullen waarschijnlijk nog steeds 5 jaar worden bewaard omdat het raar zou zijn dat sommige meldingen 7 jaar worden bewaard (2+5) en een melding die nog in de Verwijsindex zit op 01-01-2026 maar 2 jaar (of zelfs korter).

Het is dus even kijken wat er met de historische meldingen gaat gebeuren.

Terug naar overzicht