Vernietiging en waardering inzake bezwaar en beroep

Beste Zaalberg,

Ik heb een vraag over waardering.
De casus:
Een verzoek om subsidie is afgewezen, de aanvrager dient een bezwaarschrift in. Dit bezwaarschrift wordt ongegrond verklaard en het college neemt dit besluit over. De aanvrager gaat in beroep.
Zijn dit 3 verschillende zaken met ieder hun eigen waardering of is het 1 zaak en kan je pas een waardering toekennen wanneer er een uitspraak is van de rechter?

Antwoord:

Technische gesproken heeft u te maken met 3 ‘koppen’ en 3 ‘staarten’ waarvan u de voortgang en kwaliteit van wilt bewaken en deze kunnen allemaal hun eigen bewaartermijn hebben:

  1. Het behandelen van een aanvraag voor een subsidie (afgewezen, V 5 jaar onder resultaat 8.2)
  2. Het behandelen van een bezwaarschrift (ongegrond, V 5  jaar onder 13.1)
  3. Het behandelen van een beroepschrift (indien ongegrond, V 5 jaar onder 13.1)

Dat deze drie zaken dezelfde bewaartermijn hebben, is in dit geval toeval. Dat kan ook anders zijn.

Waar de selectielijst vanuit gaat is dat de informatie van zaak 1 in zaak 2 is opgenomen en de informatie uit zaak 2 is opgenomen in zaak 3. Als u daarvoor zorgt, heeft u geen issue.

Als de informatie over het behandelen van de subsidieaanvraag niet is opgenomen in de andere zaken, is het van belang dat de bewaartermijn van die zaak gelijk wordt getrokken met de bewaartermijn (vernietigingsjaar) van de beroepszaak.

Met andere woorden: het antwoord op uw vraag is afhankelijk van de manier waarop u ervoor zorgt dat alle informatie van de 3 zaken hetzelfde vernietigingsjaar krijgt.

 

Terug naar overzicht