Vernietiging bezwaarschriften vóór 1995

Beste Zaalberg,

Wij zijn “oude” archieven van voormalige gemeenten aan het opschonen en nu komen we verslagen/notulen van de commissie bezwaarschriften tegen. Nu is onze vraag of deze voor vernietiging in aanmerking komen of dat deze permanent bewaard moeten worden.

Antwoord: 

Zowel de selectielijst van 1996, 2017 als 2020 zetten de verslagen van de bezwarencommissie (of eigenlijk de besluiten van) op permanent bewaren.

De selectielijst van 1983 is wat minder specifiek daarin. Deze selectielijst zegt wel dat archieven van commissies behoren tot de archieven van de gemeente (pag. 3), maar er wordt eigenlijk helemaal niet gesproken over de bewaartermijn van bezwaarschriften. Zelfs paragraaf 1.3 ‘Beginselen voor bewaring en vernietiging’ waar de uitzonderingen van vernietiging worden besproken, noemt geen bezwaarschriften.

Onder categorie 2.3 wordt wel gezegd: “Verslagen die beleidsfactoren of -handelingen betreffen, blijven bewaard”. Als er rekening mee wordt gehouden dat alle selectielijsten na 1983 de verslagen van de bezwarencommissie bewaren, lijkt het logisch om ook onder de selectielijst 1983 deze verslagen te bewaren en daarbij te verwijzen naar de tekst bij categorie 2.3.

Terug naar overzicht