CEDEO certificering vernieuwd

Voor de elfde keer op rij heeft de VHIC Faculty de CEDEO-erkenning verdiend. Opdrachtgevers waarderen de aanpak van onze maatwerkopleidingen. Dat blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek van CDEO*, waarbij gekeken wordt naar de kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid van onze opleidingen. De CEDEO erkenning wordt uitsluitend verleend wanneer ruim 80% van de deelnemers en opdrachtgevers tevreden zijn over de opleiding of training. Wij hebben een mooie score van 92% behaald.

De CEDEO-audit wordt iedere twee jaar gedaan onder klanten van de VHIC Faculty. Gevraagd naar de sterke kanten waren onze klanten allereerst enthousiast over de kwaliteit van de inhoud en de docenten. Zij kregen (wederom) veel lof toegezwaaid voor hun deskundigheid en persoonlijke vaardigheden. Specifiek werd daarbij door diverse klanten benoemd dat onze docenten een goede vertaalslag kunnen maken van de theorie naar de dagelijkse praktijk. Zo zei een referent: “Trainers demonstreren een goede vakkennis, zijn actueel en inspirerend en kunnen mensen met verschillende kennisniveaus meenemen.” Dit haakt in op een van de kernkwaliteiten die de VHIC Faculty nastreeft: zo praktisch mogelijk opleiden, zonder theoretische ballast.

Een ander sterk punt dat werd benoemd is de manier waarop we het programma afstemmen op de wensen van de klant. Zo zei een van de referenten: “Ik ben van mening dat ze goed meedenken en kundig adviseren. In overleg komt het programma tot stand en zij weten onze wensen goed aan te passen.” Ook andere referenten gaven aan dat we tot een goede vertaling van de specifieke klantvraag en -wensen komen en een passend opleidingsprogramma.

In de periode waarover het CEDEO onderzoek is gedaan viel ook de coronapandemie, waardoor we als opleider gedwongen waren over te schakelen naar volledig digitaal lesgeven. Dit heeft de klanttevredenheid over die periode wel iets beïnvloed. Zo gaf een referent aan: “In de regel is het goed gegaan, maar de deelnemers vinden het jammer dat alles digitaal is gegaan. In het begin was het daardoor zoeken, maar VHIC heeft goed ondersteund en handreikingen gedaan.” Uit de referenties kwam duidelijk naar voren dat er een voorkeur is voor fysieke bijeenkomsten. Gelukkig ligt de pandemie achter ons en geven we al geruime tijd weer op locatie les, ondersteund door onze digitale lesomgeving.

Ook het traject na de opleiding geeft VHIC op een correcte manier invulling. De telefonische evaluaties die we vier jaar geleden hebben geïntroduceerd worden goed gewaardeerd. Bij sommige klanten leidt dit ook tot een langdurige samenwerking waarbij VHIC geregeld met de klant om de tafel zit om nieuwe stappen te zetten. Uit de referenties blijkt dat een opleiding van VHIC de organisatie in beweging brengt. Zo zei een referent: “Er is een proces gestart om zaken beter op elkaar te laten aansluiten. Dat zorgt intern nog wel voor de nodige discussie maar het levert wel wat op.” En een andere referent gaf aan: “We zetten intern echt stappen. Mensen die vroeger aan de achterkant werkten, geven nu adviezen aan de voorkant.”

Over de organisatie en administratie geven de referenten aan VHIC als een klantvriendelijke en flexibele organisatie te ervaren. Wel geven ze aan dat VHIC meer proactief mag zijn in het communiceren over de resultaten die geboekt worden: “Zij doen zichzelf echt te kort hiermee. Wat mij betreft mogen zij wat minder bescheiden zijn.” Positieve kant hiervan is wel dat VHIC niet gezien wordt als een “vervelende leverancier die continu dingen blijft vragen”. Tot slot geven alle referenten aan VHIC van harte aan te bevelen aan anderen.

Kortom een rapportage waar we trots op zijn en een mooi kwaliteitsniveau dat we in de toekomst graag willen blijven handhaven.

Cedeo

Cedeo is een onafhankelijke keuringsinstantie die de kwaliteit van dienstverleners meet en waarborgt. Tijdens het klanttevredenheidsonderzoek benadert Cedeo opdrachtgevers met een aantal gerichte vragen. Centraal staat hier steeds de vraag in hoeverre het te beoordelen instituut erin is geslaagd de gewekte verwachtingen en gedane beloften daadwerkelijk waar te maken. Pas bij een hoge mate van tevredenheid onder de referenten over de verschillende stappen in het voor-, uitvoerings,- en natraject én indien het instituut voldoet aan de vereiste basiscriteria rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid, komt het in aanmerking voor een Cedeo-erkenning. Cedeo stelt zich op het standpunt dat voor de aangevraagde erkenning tenminste 80% van de benaderde opdrachtgevers zich dient uit te spreken in termen van ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’. De Cedeo-erkenning is geldig voor een periode van twee jaar. Het rapport over VHIC is binnenkort beschikbaar via https://www.cedeo.nl

Terug naar overzicht