Verhouding GGM en gemeentelijk Model-DSP

Beste Zaalberg,

Hoe verhoudt het Gemeentelijk Gegevensmodel (GGM) zich tot het gemeentelijk Model-DSP?

Antwoord: 

In opdracht van de gemeente Delft is het Gemeentelijk Gegevensmodel (GGM) ontwikkeld om het informatiegestuurd werken te ondersteunen. Delft gebruikt het als centraal datamodel in het datawarehouse. Het GGM kan vertaald worden naar fysieke databasetabellen. De gegevens die de gemeente vastlegt zijn hierin per beleidsterrein gedefinieerd en die beleidsterreinen zijn afgeleid van de IV3-taakvelden. (Het model dat gemeenten dienen te gebruiken voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en de jaarrekening.)

Het gegevensmodel bestaat uit objecttypen en de bijbehorende attributen uit verschillende landelijke standaarden, zoals het Informatiemodel Basis- en Kerngegevens (RSGB), het Informatiemodel Zaken (RGBZ), Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR), iWmo, iJW, Suwi Gegevensregister (SGR). Daarnaast bevat het ook objecttypen die afkomstig lijken te zijn uit in Delft gebruikte applicaties, zoals het beleidsterrein Museum Prinsenhof.

Het GGM is ontwikkeld in de applicatie Enterprise Architect en is openbaar beschikbaar gesteld in verschillende formaten, waaronder het XMI-formaat, zodat andere gemeenten dit in Enterprise Architect of andere modelleertools voor software-engineering kunnen laden en hun eigen gegevensmodel hierop kunnen baseren.

Wanneer we het GGM vergelijken met het gemeentelijk Model-DSP, dan beschrijft het GGM de objecttypen en de objecteigenschappen die in registraties worden beheerd. De basis van het gemeentelijk model-DSP zijn de werkprocessen die de Nederlandse gemeenten uitvoeren. Die werkprocessen vormen de kapstok voor onder meer de documenttypen, de resultaattypen de gegevens in het kader van het AVG-verwerkingsregister en de BIO-classificaties waar de informatiebeveiligingsmaatregelen op kunnen worden gebaseerd. Op het tabblad Zaaktype hebben we in het veld IV3 categorie aangegeven hoe onze werkprocessen zich verhouden tot het IV3-model. Wanneer een werkproces leidt tot een mutatie in een registratie hebben we dat op het tabblad Registraties aangegeven. Daar zit het raakvlak met het GGM, want de gegevens die in de registraties worden gemuteerd heeft de gemeente Delft in kaart gebracht in het GGM. In het Model-DSP hebben we ons vooralsnog beperkt tot de objecttypen die in het Informatiemodel Basis- en Kerngegevens (RSGB) zijn gedefinieerd, die we vervolgens gekoppeld hebben aan de in ons model benoemde registraties.

 

Terug naar overzicht