Uitreiking mobilisatie-verzetkruis

Beste Zaalberg,

Aan nabestaanden wordt postuum een Mobilisatie-Verzetskruis uitgereikt.
Dit verzetskruis wordt door (veteranen of nabestaanden) aangevraagd bij het Ministerie van Defensie. Als de procedure is afgerond en de onderscheiding wordt toegekend wordt aan de aanvragers voorgelegd wie de onderscheiding uitreikt:

Grofweg bij nog in leven zijnde veteranen: de minister van Defensie
Uitreiking postuum of iemand van Defensie of de burgemeester. Er is nu een familie die al hel lang in de gemeente woont en het verzoek is aan de burgemeester om dit uit te reiken of aan te reiken.
Alle documentatie is toegezonden door het Ministerie.
Onder welk zaaktype kan dit geregistreerd worden en is het daarmee ook een te bewaren zaak voor de gemeente geworden?

Antwoord:

De bewaarplicht voor de toekenning van het verzetskruis ligt bij het ministerie. De gemeente is dit niet verplicht om te bewaren. In de selectielijst 2020 is nog wel de koninklijke onderscheiding permanent te bewaren, maar daar is discussie over omdat de gegevens door een aantal gemeenten alleen in het landelijke register LINT. Waarschijnlijk gaat die verplichting dan ook verdwijnen in een volgende versie van de selectielijst.

Voor de gemeente kunt  u het uitreiken van een onderscheiding als het organiseren van een evenement zien (evenement organisatie B1086) waarvoor een bewaartermijn van 10 jaar geldt.

Uiteraard kan de gemeenten zelf besluiten om deze onderscheidingen wel permanent te bewaren, maar dat is dan iets wat met de (streek)archivaris dient te worden afgestemd. Zelf zien we daar geen reden toe.

Terug naar overzicht