Geactualiseerde versie van de Whitepaper Woo beschikbaar

De Wet open overheid (Woo) is 1 mei 2022 in werking getreden. In april van dit jaar hebben we de eerste versie van De Wet open overheid en het Model-DSP gepubliceerd. In deze whitepaper lichten we de Woo toe: wat houdt de nieuwe wetgeving in, welke stukken moeten wanneer openbaar gemaakt worden. En hoe werkt de actieve openbaarmaking via PLOOI, DROP, de Verkeersbesluitenapplicatie en de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB). Maar vooral wat betekent de Woo praktisch gezien in het Model-DSP op documenttype-niveau? Voor klanten van VIND Informatiemanagement is naast de whitepaper ook een inventarisatie beschikbaar waarin per werkproces is aangegeven of er al dan niet een verplichting tot actieve openbaarmaking geldt en wat dan moet worden gepubliceerd.

Op het moment dat de Woo in werking trad, was veel nog niet bekend over de fasering van de openbaar te maken informatiecategorieën en was nog veel onduidelijk over bijvoorbeeld het platform PLOOI. Inmiddels zijn de ontwikkelingen verdergegaan en omdat er steeds meer duidelijkheid komt wat er praktisch moet gebeuren, was het tijd voor een actualisering van de whitepaper en de inventarisatie. Om snel een overzicht te geven van de laatste wijzigingen hebben we deze in de whitepaper in blauw weergegeven.

De whitepaper is voor iedereen gratis te downloaden op de website van VHIC. Voor abonnees van VIND-IM is de whitepaper te downloaden op de startpagina van de i-Navigator, waar ook de inventarisatie in Excel terug te vinden is.

De whitepaper is een must-read voor iedereen die met de Woo aan de slag gaat. De inventarisatie in Excel bespaart een organisatie veel tijd omdat er niet per werkproces hoeft te worden nagegaan welke impact de Woo heeft op de publicatie van informatie uit het betreffende werkproces. Het vormt daardoor een uitstekend startpunt om echt met de actieve openbaarmaking aan de slag te gaan.

Heeft u vragen over de Woo? Neem contact met ons op via 088 053 5400 of info@vhic.nl. Dan bekijken we samen waar we kunnen helpen.

Terug naar overzicht