Selectielijst – Bewaartermijn ontheffing arbeidsverplichting

Beste Zaalberg,

Onder welk procestypenummer valt ontheffing arbeidsverplichtingen / re-integratie ontheffing arbeidsverplichtingen?
(Uitkering – Sociaal Domein)

Antwoord: 

De huidige selectielijst heeft geen specifieke bewaartermijn voor een ontheffing voor een arbeidsverplichting. Dat betekent dat u moet kijken naar een mogelijk generieke uitkomst.
Een ontheffing valt standaard onder Hoofdproces 11. Als u vervolgens kijkt naar de mogelijke resultaten onder hoofdproces 11, dan zijn er 3 mogelijke resultaten die u kunt kiezen:
11.1
11.1.1 of
11.1.2
Zelf kiezen we voor 11.1.2 omdat een dergelijke ontheffing vaak ook meteen een einddatum heeft en dus geldt voor een afgebakende periode. De bewaartermijn komt dan uit op 1 jaar + de afgebakende periode.

Terug naar overzicht