Selectielijst

Beste Zaalberg,

In ons zaaksysteem maken wij gebruik van een zaaktype Omgevingsvergunning toezicht realisatie. In deze zaken worden onder meer controle stukken en start- en gereedmeldingen geregistreerd.
In de selectielijst zijn er twee resultaten met verschillende bewaartermijnen die gebruikt kunnen worden.
Toezicht uitgevoerd – Generiek resultaat
Toezicht uitgevoerd – Controle realisatie omgevingsvergunningen met brondocumenten BAG

Kunnen jullie aangeven wat het verschil is?

De bewaartermijn verschilt nogal en als ik de inhoud van de zaken bekijk vind ik Blijvend bewaren voor deze zaken wel wat zwaar.

Antwoord:

Gedurende de bouw van bijv. een woning waarvoor een omgevingsvergunning is verleend kunnen diverse controles plaatsvinden. Dit kunnen controles zijn op naleving van de bouw- en vergunningvoorschriften en de controles start en bouw gereed. Deze laatste vormen brondocumenten BAG en moeten blijvend worden bewaard.
De controles die uitgevoerd worden tijdens de bouw, op de bouw- en vergunningvoorschriften, vormen geen brondocumenten BAG. Ik vermoed dat jullie hiervoor het ‘Generiek resultaat’ in jullie zaak/vergunningsysteem aan het zaaktype hebben toegevoegd.

De i-Navigator kent dit resultaattype niet bij het werkproces/zaaktype Omgevingsvergunning toezicht realisatie’.
De i-Navigator kent het afzonderlijke werkproces ‘Controle uitvoering (Omgevingswet)’

Terug naar overzicht