Sanctie Participatiewet

Beste Zaalberg,

Volgens de Selectielijst 2017 en 2020 valt een Sanctie Participatiewet – besluit tot invordering onder Procesnummer 12.2.
De zaak bestaat dan vaak uit 2 delen:
het opleggen van de sanctie 12.2
en de invordering van de sanctie: 18:3

Hoe zit het in het geval van een Boete?
Wanneer Cliënt een (Participatiewet) Boete krijgt nav het niet nakomen van de inlichtingenplicht. Valt dit dan onder 12.2.5 en de invordering van de boete onder 18.3?

Antwoord:

Een bestuurlijke boete valt inderdaad onder 12.2.5. In theorie betekent dat inderdaad dat een sanctie onder de Participatiewet onder 12.2 (v 10 jaar) valt en een boete onder 12.2.5.
In de praktijk komt dat echter nooit voor: een bestuurlijke boete wordt namelijk opgelegd aan een cliënt die teveel bijstand heeft ontvangen. De boete wordt dan opgelegd bovenop het bedrag dat teruggevorderd wordt.
De bestuurlijke boete is daarmee verweven in de zaak van de terugvordering en zal in de praktijk onder 12.2 vallen.
Gegevens over de bestuurlijke boete en de terugvordering worden daarna ook opgenomen in de zaak van de invordering, zodat de gegevens net zolang worden bewaard als dat de invordering/terugvordering loopt (resultaat 18.3)

Terug naar overzicht