Offerte en opdrachtbevestiging en controle jaarrekening gemeente

Beste Zaalberg,

Maken de offerte, opdrachtbevestiging en controle van de jaarrekening gemeente onderdeel uit van 1 zaak, namelijk Jaarrekeningen gemeente?

Antwoord: 

Een inkoopprocedure is een aparte zaak met een eigen bewaartermijn (7 jaar).

Het maakt daarbij niet uit wat voor soort inkoop het is. Een inkoopprocedure heeft namelijk zijn eigen gedefinieerd beginpunt en gedefinieerd eindpunt waarvan de doorlooptijd en kwaliteit bewaakt moet worden.

Dat betekent dat u dus te maken hebt met twee zaken: 1 inkoopzaak en 1 zaak voor de accountantscontrole (die wordt opgenomen in de jaarrekening).

 

Terug naar overzicht