Mobiel puinbreken

Beste Zaalberg,

Ik heb twee vragen.
1. Hoe lang moet de melding mobiel puinbreken bewaard blijven en onder welke categorie valt het?
2. Hoe lang moet de omgevingsvergunning brandveilig gebruik bewaard worden en onder welke categorie valt het? Mag deze weg als bijvoorbeeld een kinderdagverblijf is opgeheven?

Antwoord:

Mobiel puinbreken betreft hele incidentele vergunningen die nodig zijn voor met name de geluidsoverlast en betreft meestal maar een paar dagen. Dit zijn vergunningen met een bewaartermijn van 1 jaar na vervallen wat in de regel betekent dat ze na een jaar weg kunnen. Deze valt onder 11.1.1 omdat meestal al bekend is welke dagen dit betreft.

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik was voorheen een gebruiksvergunning. Ook daarvoor geldt een bewaartermijn van 1 jaar na vervallen. Tegenwoordig is dit vaak een taak die bij de omgevingsdienst is belegd wat betekent dat de gemeente deze helemaal niet meer hoeft te bewaren, maar dat kan nog bij u wel het geval zijn. Dat moet u zelf even uitzoeken. De vergunning valt onder 11.1.
Er zijn overigens nog wel streekarchivarissen die deze vergunningen toch permanent willen bewaren omdat ze graag een overzicht willen hebben over welke bedrijven waar gevestigd waren. Dan valt de vergunning onder de uitzonderingencategorie en dat is dus iets wat u met uw archivaris moet bespreken.

 

Terug naar overzicht