Ingetrokken omgevingsvergunning bouw Selectielijst ZTC Omgevingswet en Selectielijst 2020

Beste Zaalberg,

In de ZTC Omgevingswet, versie 1.3 zijn 3 werkprocessen voor een ingetrokken omgevingsvergunning aangegeven voor zoals “10- Aanvraag beschikking regulier behandelen V1_3 ” alsook 11- Aanvraag beschikking uitgebreid behandelen V1-3″.
11.3.2. – activiteit Milieu (blijven bewaren)
11.3.1. – omgevingsvergunning met brondocument BAG (bijvend bewaren)
11.03/11.3 – omgevingsvergunning (vernietigen, 60 maanden na ingangsdatum besluit).
In de Selectielijst 2020 is echter onder proces 11.3 Generiek resultaat een bewaartermijn aangegeven van 1 jaar.

Hoe lang moet een ingetrokken omgevingsvergunning activiteit bouw nu daadwerkelijk bewaard worden, 1 jaar of 5 jaar?

Antwoord: 

De omgevingswet verandert niets aan de bewaartermijnen van omgevingsvergunningen zoals die nu zijn. U dient bij deze vraag duidelijk aan te geven wat u bedoelt met ‘ingetrokken omgevingsvergunning’.

Als u hier bedoelt dat een omgevingsvergunning ooit is verleend en in een later stadium wordt ingetrokken, dan bevat deze omgevingsvergunning brondocumenten voor de BAG en moet deze dus permanent worden bewaard.

Indien u hier bedoelt dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ingetrokken, dan zijn er twee scenario’s:

  1. In een paar (uitzonderlijke) situaties is een aanvraag voor een omgevingsvergunning gebruikt als brondocument voor de BAG. Dat is met name in situaties voor omgevingsvergunningen voor nieuwbouwwijken, waarbij op basis van de aanvraag alvast straten en huisnummers worden uitgegeven. Dan dient deze aanvraag te worden bewaard.
  2. De meest voorkomende situatie is dat de aanvraag geen brondocumenten voor de BAG bevat. Daarmee valt de ingetrokken aanvraag onder resultaat 11.4, V 1 jaar.

Aangezien de eerste situatie (bijna) nooit voorkomt, wordt dus standaard verwezen naar 11.4.

 

Terug naar overzicht