Gemeentegaranties door gemeenten bij aankoop nieuwe en bestaande woningen

Beste Zaalberg,

In het verleden (jaren 80) stelde de gemeente zich garant voor particulieren voor de aankoop van bestaande en nieuwe woningen. De garantie gold dan voor de looptijd van de hypotheek.
In de jaren 90 is de nationale hypotheek garantie ontstaan met een achtervangconstructie en waarborgfonds en het risico en de garantie verplaatst van de gemeente naar het Rijk.
Betekent dit dat de verleende gemeentegaranties door gemeente kunnen vervallen in verband met het vervallen van het belang voor de gemeenten en vernietigd kunnen worden?

Antwoord:

In 1995 heeft de Nationale Hypotheek Garantie de gemeentelijke garanties vervangen. Dat betekent dat in 1994 de laatste garanties door gemeenten zijn verstrekt. De duur van een hypotheek (en daarmee de garantie) is 30 jaar. De laatste garanties vervallen dus pas in 2024. Deze garanties zijn niet door de NHG vervangen en gemeenten zijn daar dus nog steeds verantwoordelijk voor.
Praktisch gezien zijn bijna alle garanties al vervallen. Gemeenten die nog wel garanties hebben uitstaan, krijg nog steeds jaarlijks een overzicht van de betrokken banken met daarin de stand van zaken.
U kunt dus niet zomaar aannemen dat ALLE garanties zijn vervallen en kunt dus ook niet alle dossier nu vernietigen. U kunt dus wel alle dossiers op V2032 zetten (24+7+1) of u kunt ervoor kiezen om de dossiers even door te lopen en die te beoordelen op de start van de garantie.

 

 

Terug naar overzicht