Dwangsom

Beste Zaalberg,

Bij het niet “tijdig” afhandelen van een bezwaarschrift, wordt vaak een dwangsom opgelegd.
Onder welke procesnummers vallen toekenningen en afwijzingen van dwangsommen?

Antwoord:

Waar u op wijst, zijn de ingebrekestellingen onder de wet dwangsom. Die kunt u op dezelfde manier behandelen als andere ingebrekestellingen c.q. aansprakelijkstellingen.
Indien de ingebrekestelling wordt toegewezen geldt resultaat 13.1.1 vanwege het financiële aspect (V 7 jaar).
Indien de ingebrekestelling wordt afgewezen is er geen financieel aspect en geldt resultaat 13.1 (V 5 jaar)

Terug naar overzicht