Declaraties behorende bij Periodiek Bijzondere Bijstand (Sociaal Domein)

Beste Zaalberg,

Vallen de declaraties die ingediend zijn en worden naar aanleiding van een toekenning periodieke bijzondere bijstand onder 12.1.1 toezicht uitgevoerd en kunnen deze daarmee op een bewaartermijn van 10 jaar gezet worden? (Dus 10 jaar na verwerking van de declaraties, kunnen deze vernietigd worden).

De toekenning periodieke bijzondere bijstand zelf valt uiteraard onder 8.1 en na beëindiging hiervan is het bewaartermijn 10 jaar.

Antwoord:

U kunt deze declaraties inderdaad scharen onder 12.1.1 omdat deze declaraties worden gebruikt om te controleren of de bijstand rechtmatig is verleend.

Het bijbehorende proces is ‘Het uitvoeren van een heronderzoek naar rechtmatigheid van de bijzondere bijstand’ waar een bewaartermijn van 10 jaar aanhangt onder proces 12.1.1

 

Terug naar overzicht