Bewaren fractiestukken

Beste Zaalberg,

Moeten fractiestukken, waaronder benoemingen leden fractie en mededelingen aan het college door fractieleden dat zij hun partij verlaten, in het archief van de gemeente worden bewaard?

Antwoord:

In theorie hoeft de gemeente alleen de samenstelling van de raad te bewaren. Daaronder valt ook de zetelverdeling. Of een dergelijke mededeling moet worden bewaard door de gemeente, is dus afhankelijk van de vraag of dit effect heeft op de zetelverdeling en de samenstelling van de raad of raadscommissie. De selectielijst zegt er overigens niets over, maar het lijkt ons dat de gemeente de informatie bewaart die een weergave geeft over het functioneren van de gemeente (en in dit geval de raad).

 

Terug naar overzicht