Bewaartermijn vooroverleg bij uitkomst vergunningvrij

Beste Zaalberg,

Volgens de huidige Selectielijst gemeenten is de bewaartermijn van vooroverleg omgevingsvergunningen 10 jaar indien er een advies is verstrekt. Als het werkproces wordt afgebroken is de bewaartermijn 1 jaar. Wat is de bewaartermijn als de uitkomst van het vooroverleg is dat er vergunningvrij gebouwd kan worden? Moet ik die uitkomst zien als “afgebroken” of als “(advies) verstrekt”?

Antwoord: 

De bewaartermijn van een vooroverleg is 10 jaar als dat vooroverleg heeft geleid tot een vergunning(aanvraag). Indien dat niet tot een vergunningaanvraag heeft geleid is de bewaartermijn 20 jaar.

Indien de conclusie is dat de intentie van de aanvrager vergunningvrij is, kunt u dat beschouwen als een verleende toestemming. De bewaartermijn daarvan is inderdaad 10 jaar.

Terug naar overzicht