Bewaartermijn voor de uitvoering van de regeling opvang ontheemden Oekraïners

Beste Zaalberg,

Ik heb een vraag met betrekking tot de bewaartermijn voor de uitvoering van de regeling opvang ontheemden Oekraïners.

In het verwerkingenregister van de gemeente staat dat zij een bewaartermijn van 10 jaar hanteren conform de Archiefwet en daarmee ook de selectielijst VNG van 2020. Ik ben erg benieuwd naar welk procestypenummer hierbij van toepassing is.

Antwoord: 

Er wordt verwezen naar resultaat 8.1 van de selectielijst voor gemeenten en intergemeentelijke organisaties 2020.

De uitvoering van de regeling wordt gezien als een vorm van het verstrekken van bijstand dat onder het zelfde resultaat valt.

 

 

 

Terug naar overzicht