Bewaartermijn publicaties gemeenteblad

Beste Zaalberg,

Ik heb een vraag over publicaties in het gemeenteblad. in het gemeenteblad staan digitaal de publicaties van bv. vastgesteld bestemmingsplan, verleende bouwvergunningen etc. Hoe lang moeten deze worden bewaard? klopt het dat deze op basis van 20.1 na 1 jaar weg mogen en ik zie alleen dat publicaties met historisch belang moeten blijven bewaard. Valt de publicatie van een bestemmingsplan hier ook onder?

Antwoord:

Een publicatie valt in het algemeen onder de zaak waar deze bij hoort. Indien u dus een bestemmingsplan publiceert, hoort de publicatie bij het bestemmingsplan. Aangezien een bestemmingsplan permanent te bewaren is, geldt dat dus ook voor de publicatie van dat bestemmingsplan. U heeft namelijk een wettelijke verplichting tot publicatie en u dient daarover verantwoording af te leggen. Indien een bestemmingsplan niet gepubliceerd is, kan een rechter het bestemming ongeldig verklaren.
Dat geldt voor alle zaken die een gemeente verplicht dient te publiceren.
Onder 20.1 vallen publicaties die niet bij een andere zaak horen, zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief

Terug naar overzicht