bewaartermijn Provinciale vergunningen natuurbeschermingswet

Beste Zaalberg,

Wij krijgen als gemeente aanvragen om een natuurbeschermingswet die door bedrijven bij de Provincie zijn ingediend met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Ook krijgen wij afschriften van de definitieve beschikkingen. Nu hebben wij verschil van mening met de vak-afdeling over het wel of niet vernietigen van deze dossiers. Wij gaan er van uit dat de Provincie vergunningverlenende instantie is en wij de dossiers na een termijn van 5 jaar kunnen vernietigen. De vak-afdeling geeft aan dat het om milieuvergunningen binnen de gemeente gaat en we die als zodanig moeten bewaren.

Antwoord:

De gemeente heeft geen bewaarplicht voor vergunningen die de Provincie verstrekt. De reden dat de afdeling deze vergunning wil bewaren, is om te weten dat er een natuurbeschermingsvergunning is. De Selectielijst 2020 gaat ervanuit dat een gemeente alleen informatie hoeft te bewaren waar zij verantwoordelijk voor is. Dat geldt dus niet voor een natuurbeschermingsvergunning, daar is de provincie voor. De gemeente neemt een dergelijke vergunning alleen ter kennisgeving aan. Dat valt onder 19.2 van de selectielijst (V1 jaar). Met andere woorden: de gemeente hoeft het niet te bewaren, de afdeling wil dat wel graag zolang de milieuvergunning geldig is.

Terug naar overzicht