Bewaartermijn ondersteuningsverklaringen referendum (2)

Beste Zaalberg,

Op de eerdere vraag wat de bewaartermijn is voor ondersteuningsverklaringen voor een referendum geeft u als antwoord dat deze vallen onder het proces van ‘Burgerinitiatief’. In de Wet raadgevend referendum van 2018 hoofdstuk 7 art. 51, 54 e.a. worden echter ook ondersteuningsverklaringen genoemd, ze zijn dus ook een onderdeel van het proces referendum. Ze vallen dan onder de uitzondering op bewaren van procesnummer 22.1.3. Gezien de privacygevoeligheid van de gegevens en het ontbreken van enige intrinsieke waarde, kan spoedige vernietiging hiermee verantwoord plaatsvinden?

Antwoord: 

De wet raadplegend referendum is sinds 2018 vervallen. Onder artikel 54 staat in deze wet inderdaad een verplichting om ondersteuningsverklaringen te vernietigen.

Bij het behandelen van uw eerste vraag had u het over een ‘onlangs binnengekomen verzoek’. We zijn er toen vanuit gegaan dat dit niet onder bovenstaande wet viel, omdat die wet niet meer geldig is en we hebben dat verzoek dus gezien als een poging van een burger om toch een onderwerp op de agenda te krijgen en dus hebben we dat gezien als een ‘burgerinitiatief’ (omdat een referendum dus niet meer bestaat).

De ondersteuningsverklaringen bij het verzoek vallen dus onder het burgerinitiatief als het verzoek van na 2018 is en daarmee permanent te bewaren omdat er geen verplichting is tot vernietigen. U kunt er overigens wel voor kiezen om deze ondersteuningsverklaringen ‘op te schonen’.

Mocht het verzoek waar u naar verwijst wel uit 2017/2018 zijn, dan is er dus onder de wet raadplegend referendum wel een verplichting tot vernietiging (3 maanden na afhandeling van het referendum).

 

 

Terug naar overzicht