Bewaartermijn melding aanleg van een bodemenergiesysteem

Beste Zaalberg,

Hoe lang moet een melding worden bewaard voor de aanleg van een bodemenergiesysteem en een advies over de melding?

Antwoord: 

De context van uw vraag is in dit geval belangrijk. Uit uw vraag blijkt niet wat voor melding het betreft.

Als het een melding betreft van een bedrijf dat een systeem gaat aanleggen waarbij advies gevraagd wordt aan de gemeente dan valt het advies dat de gemeente verstrekt onder 21.1 (V 5 jaar) of 21.1.2 (Vooroverleg omgevingsvergunning V 20 jaar) afhankelijk van de context van het advies. Dit geldt ook als de provincie de gemeente advies vraagt over een eventuele aanvraag voor een watervergunning.

Als het een melding is die gezien kan worden als een omgevingsvergunning, dan dient u deze onder 11.1.6 blijvend te bewaren.

 

Terug naar overzicht